BYCIE DZAIDKIEM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

BYCIE DZAIDKIEM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
blog-polski

Ważna rola dziadków w społeczeństwie i wychowaniu dzieci ma od wieków ogromne znaczenie. Rola która przybiera na wartości w społeczeństwie gdzie kobieta włącza się w świat obowiązków zawodowych oraz gdzie panuje silna konkurencja i wymagania zglobalizowanego świata. W tym kontekście pojawia się czuła i bezinteresowna miłość dziadków którą możemy otrzymać i która jest zawsze wspaniałym darem.

 Szczególna więź dziadków z wnukami

W dzisiejszych czasach dziadkowie spędzają coraz więcej godzin z wnukami, opiekują się nimi, karmią je, bawią się z nimi, odbierają je ze szkoły … Dziadkowie wychowują swoją obecnością, uczuciowością, więzią rodzinną. Ich rola jest inna niż rodziców, ale kluczowa w życiu naszych dzieci. Dziadkowie powinni cieszyć się wnukami i dzielić się z nimi swoimi życiowymi doświadczeniami.

Dla wnuków rozmowy z dziadkami dają inną perspektywę życia, uznają im wartości ponadczasowe i w jaki sposób te wcielają się w życie. Ten szczególny wkład daje samym dziadkom nowy sens w ich życiu.

Rola dziadków uznana przez Papieży

Rola dziadków jest przedmiotem refleksji wielu Papieży. Oto kilka przykładów. Papież Benedykt XVI podkreślił na kilku spotkaniach znaczenie dziadków w rodzinach. Podczas „Światowego Spotkania Rodzin”, które odbyło się w 2006 roku w Walencji, Benedykt XVI powiedział, że to dziadkowie „dają dzieciom perspektywę czasu. Są pamięcią i bogactwem rodzin. Mam nadzieję, że w żadnym wypadku nie zostaną wykluczeni z kręgu rodzinnego”. Ze swej strony Papież Franciszek wyznał, że dla niego „jedną z najpiękniejszych rzeczy w życiu rodziny, i w naszym życiu, jest pieszczota dziecka i uścisk dziadka lub babci”.