REFLEKSJA NAD ROZDZIAŁAMI OD 1 DO 3

Rozdział 1: „W świetle Słowa”

W świetle całego Pisma Świętego, poczynając od Księgi Rodzaju (Adam i Ewa), aż do Apokalipsy (zaślubiny Oblubienicy i Baranka), możemy zapoznać się z tekstami biblijnymi, które mówią o rodzinie i sile miłości, która pomaga przezwyciężyć kryzys i cierpienie.

 

Rozdział 2: „Rzeczywistość rodzin i wyzwania”

Analizuje obecny kontekst i sytuację blasków i cieni, w której żyje rodzina w naszym społeczeństwie i wskazuje na konieczność uczłowieczenia miłości rodzinnej, i przezwyciężenia głównie indywidualizmu, który tak niszczy dzisiaj rzeczywistość rodziny.

 

Rozdział 3: „Spojrzenie skierowane na Jezusa: powołanie rodziny”

Ten krótki rozdział zawiera syntezę nauczania Kościoła o sakramencie małżeństwa i rodziny. Papież Franciszku, przypomina zawsze aktualną Ewangelię Rodziny.