REFLEKSJA NAD ROZDZIAŁAMI OD 4 DO 6

Rozdział 4: „Miłość w małżeństwie”

Pokazuje całą wielkość, jaką miłość ma jako światło lub ogień, która utrzymuje rodzinę przy życiu: służba, cierpliwość, przebaczenie, radość, pewność siebie, umiejętność oczekiwania, dialog, siłę i ciągły wzrost.

Rozdział 5: „Miłość, która staje się owocna”

Miłość zawsze obdarza życiem. Dlatego „miłość małżeńska nie wyczerpuje się wśród nich dwojga (…)”. To zdanie syntetyzuje ten rozdział tego cennego dokumentu w służbie rodzinie.

Rozdział 6: „Niektóre perspektywy duszpasterskie”

Nie wyczerpując wszystkich inicjatyw Kościołów lokalnych, wspomina się o niektórych wyzwaniach duszpasterskich: dalsze głoszenie Ewangelii rodziny z nową gorliwością misyjną, odnowienie duszpasterstwa rodzin docierającego do serc ludzi, pracę duszpasterską bliską trudnym i skomplikowanym sytuacjom obecnych rodzin.