Rozdział 7: „Umocnić wychowanie dzieci”

Rodzice zawsze wpływają na moralny rozwój swoich dzieci. Dlatego najbardziej właściwe jest, aby zaakceptowali tę niezbywalną funkcję i wykonali ją w sposób świadomy, entuzjastyczny, rozsądny i odpowiedni. Jest to misja, której nie można przekazać innym, która musi zostać zachowana.

Rozdział 8: „Towarzyszyć, rozpoznawać i włączyć to, co kruche”

Choć Kościół rozumie, iż każde zerwanie małżeństwa „jest sprzeczne z wolą Boga, to ma również świadomość słabości wielu swoich dzieci”. Ten rozdział prowadzi nas do spojrzenia na miłość i postawę miłosierdzia pasterskiego w skomplikowanych sytuacjach życia małżeńskiego.

Rozdział 9: „Duchowość małżeńska i rodzinna”

Duchowość miłości rodzinnej składa się z tysięcy prawdziwych i konkretnych gestów. W tej różnorodności darów i spotkań dojrzewa komunia, w której obecny jest Bóg. Oddanie drugiej osobie łączy człowieka i Boga, ponieważ jest wypełnione miłością. Krótko mówiąc, duchowość małżeńska jest duchowością więzi zamieszkałej przez boską miłość.

WNIOSKI: MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY
Jest to Modlitwa do Świętej Rodziny, którą Papież kończy swoją adhortację Amoris laetitia o rodzinie.

Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.