ODKRYJ AMORIS LAETITIA

EWANGELIA RODZINY, RADOŚĆ DLA ŚWIATA

„Ewangelia rodziny: radość dla świata” to hasło najbliższego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w tętniącym życiem Dublinie od 21 do 26 sierpnia 2018. To masowe spotkanie katolików będzie zastanawiać się nad przesłaniem zawartym przez papieża Franciszka w jego ostatnim dokumencie Amoris Laetitia, gdzie małżeństwo i rodzina widziane jest z perspektywy „trzech słów kluczowych: proszę, dziękuję i przepraszam”.

„Tworzenie rodziny oznacza bycie częścią bożego planu, przyłączenie się do Niego w budowaniu świata, w którym nikt nie czuje się samotny”:
Papież Franciszek

ŚWIATŁO DLA RODZINY W OBECNYM ŚWIECIE

„Radość miłości” koncentruje się na kwestiach rodzinnych, biorąc pod uwagę różne sytuacje, w których zanurzona jest rodzina w świecie współczesnym, i oświetlając różne problemy z którymi się spotyka światłem wiary, nadziei i miłości Boga. Recepta zawsze jest ta sama: miłość i miłosierdzie Boga. Dokument oferuje twórcze i praktyczne rady w różnych etapach życia, jak narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, wychowanie dzieci, rola dziadków … Amoris Laetitia proponuje również zintegrowanie z Kościołem osób  rozwiedzionych żyjących w ponownych związkach.

MIŁOŚĆ, KLUCZEM WSZYSTKIEGO

Ale jak osiągnąć te wszystkie wyzwania? Jest to możliwe tylko z miłością, a klucz do zrozumienia miłości, mówi Papież w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, leży w słowach Pawła do Koryntian (13: 4-7), gdzie wychwala miłość która „cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (AL, 90).

LINK DO POBRANIA AMORIS LAETITIA

Papież zachęca wszystkich katolików, aby przeczytali go dogłębnie. Możesz pobrać dokument se strony:
Amoris laetitia: Esortazione Apostolica sull’amore nella famiglia (19 marzo 2016) | Francis