ODKRYJ ZE ŚWIĘTĄ MONIKĄ MOC WIARY I MODLITWY

ODKRYJ ZE ŚWIĘTĄ MONIKĄ MOC WIARY I MODLITWY
blog-polski

Święta Monika stanowi doskonały przykład skuteczności modlitwy rodzica. Poprzez miłość, cierpliwość, wiarę i modlitwę Św. Monika pomogła mężowi i synowi kroczyć ścieżkami Boga. Jej przykład jest nadal aktualny. Oto jest nadzwyczajna historia.

Święta Monika została wychowana jako chrześcijanka, a później wyszła za mąż za osobę, która nie podzielała tej wiary. Patrycjusz był ateistycznym politykiem. Mieli razem troje dzieci, a ich małżeństwo nie było łatwe. Ale Monika nigdy nie traciła nadziei i pozostała cierpliwa. Jej wiara osiągnęła takie szczyty, że stała się pociechą i pomocą dla wielu innych kobiet, które miały problemy małżeńskie.

Ale skąd wzięła się siła, która doprowadziła Świętą Monikę do służenia mężowi z bezinteresowną miłością? Tym źródłem była wiara i modlitwa. W końcu jej modlitwa przyniosła owoce. Rok przed śmiercią Patycjusz nawrócił się na katolicyzm. Doświadczył radykalnej transformacji duchowej, na którą bez wątpienia miały wpływ modlitwy świętej Moniki i jej miłosny przykład.

Święta Monika i jej syn Święty Agustyn

Chociaż Święta Monika była bardzo zadowolona z nawrócenia swojego męża, nadal martwiła się o swojego syna Agustyna. Chociaż był błyskotliwy i obdarzony wieloma darami, spędzał większość czasu na ulicach z przyjaciółmi i żył bez swawolnie. Mimo to Święta Monika nigdy nie porzuciła swojego syna. Podobnie jak w przypadku męża, codziennie modliła się, aby Augustyn powrócił na ścieżkę wiary.

Gdy Augustyn był w Mediolanie, poznał świętego Ambrożego, miejscowego biskupa, który później został kanonizowany. Ambroży stał się jego duchowym przewodnikiem. Święty Ambroży obiecał Świętej Monice: „Zapewniam cię, że syn tak wielu łez nie zginie”. Przepowiednia została spełniona. Agustyna i Ambrożego łączyła przyjaźń, która umacniała się przez lata. W wieku 32 lat Ambroży ochrzcił Świętego Augustyna, który ostatecznie stał się jednym z najbardziej wpływowych myślicieli zachodu i jednym z największych świętych w Kościele katolickim. Obecnie Kościół czci Św. Monikę (27 sierpnia) I Św. Augustyna (28 sierpnia) obok siebie w kalendarzu liturgicznym. Razem dają potężne świadectwo siły wiary i modlitwy pośród świata.