Rodzina jako szkoła zalet

Rodzina jako szkoła zalet
Sin categoría

Bóg chciał narodzić się w rodzinie, aby miał kogoś, kto się Nim zaopiekuje, obroni Go, pomoże i zaakceptuje takim jakim był. W momencie przyjścia Jezusa na świat, Syn Boży uświęcił ludzką rodzinę. Ale, jaka była Święta Rodzina? Matka Boża i Św. Józef opiekowali się Jezusem, wkładali w to wiele wysiłku i pracowali, aby ich rodzina była szczęśliwa i miała zapewnioną przyszłość tak jak robią to wszyscy rodzice dla swoich dzieci, niezależnie od narodowości, preferencji politycznych i religijnych.

Oferując się Bogu, oboje uświęcili ponadto swoje życie rodzinne i zawodowe. Tak jak to było w zwyczaju w tamtych czasach, dzieci pomagały swoim mamom mielić pszenicę i transportować wodę ze studnii, a tatom w ich codziennych pracach. Takim to sposobem, Jezus nauczył się pracować i szczodrze pomagać swojej rodzinie. On, będąc Wszechmogący, był posłuszny swoim ziemskim rodzicom, ufał im, pomagał i ich kochał. Jakże wielką naukę daje nam Jezus! Ten który mógłby królować w najbardziej okazałych pałacach i mieć posłuszeństwo u wszystkich! On, w zamian za to, odrzucił luksus i potęgę, woląc podzielić się z nami codziennym, zwyczajnym życiem.

Dzisiejsze rodziny, mają w Świętej Rodzinie z Nazaretu, ponadczasowy przykład pełen zalet takich jak posłuszność, miłość, czułość, prostota, dobroć, pokora, miłosierdzie, pracowitość, itp. Ponieważ rodzina jest najlepszą szkołą wartości i zalet. Piękna i delikatna praca, która spotykają się w miłości i czułości, dwóch wiekich sprzymierzeńcach. ”Rodzina jest pierwszą wspólnotą życia i miłości, pierwszym środowiskiem, gdzie człowiek może nauczyć się kochać i poczuć się kochanym, nie tylko przez inne osoby, ale także, i przede wszystkim, przez Boga (Jan Paweł II, ”Spotkanie Rodzin”, Chihuahua 1990)”. Konkretnie, Papież Jan Paweł II w swoim Liście do Rodzin mówi nam, że koniecznym jest, aby małżonkowie zorientowali swoje serca i myśli na miłość. Tak samo jak zbawienie świata przyszło poprzez serce Świętej Rodziny, dobrobyt społeczności również dzisiaj, pochodzi z serca rodziny, autentycznego, socjalnego źródła i zarazem jej największej nadziei.