SPOTKANIE DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH

Światowe Spotkanie Rodziny 2018 (World Meeting Families) jest przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych.