Sztuka przybliżania dzieci do Boga

Sztuka przybliżania dzieci do Boga
Sin categoría

Jednym z największych wyzwań rodziców jest przybliżać swoje dzieci do Boga oraz przekazywać im radość i nadzieję wiary. W przeciwieństwie do wartości dyktowanych przez materializm, wiara i zaufanie Bogu to najlepsze dziedzictwo jakie możemy zostawić naszym pociechom. To sztuka, która wymaga zjednoczenia nadziei, wiary i wysiłku. Powoływał się na nią papież Franciszek w następujących słowach: ,,Jak piękna jest wartość rodziny jako uprzywilejowanego miejsca do przekazywania wiary!”. Najlepszym prezentem jaki możemy zrobić naszym dzieciom jest przybliżyć ich do Boga. Nie ma szlachetniejszej misji dla rodziny niż pokazywać dziecku jak się modlić. Przekazując wiarę dzieciom nie tylko kreujemy przyszłość społeczności w Kościele, ale także wiarę na ziemii i wieczne zbawienia własnych dzieci.

Jak zatem możemy przekazać wiarę naszym dzieciom? Pierwsze co muszą zrobić rodzice to sami przeżywać wiarę w codzienności, spójnie i w działaniu, ponieważ nie ma lepszej formy pokazywania niż dając własny, szczery przykład. Wierzący ojciec komunikuje się z Bogiem we wszystkim co robi. Z tego powodu, tak istotne jest, aby zawsze miał on osobistą relację z Chrystusem, gdyż nie da się dać tego czego się nia ma. Cieszcie się i korzystajcie z małych spotkań z Bogiem, błogosławcie wspólny stół, módlcie się razem w nocy, miejcie jakiś obrazek Matki Bożej w domu… Wiara musi odzwierciedlać się we wszystkich tych najbardziej zwyczajnych rzeczach i to jak najbardziej przejrzyście.