CZYM JEST ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN?

Światowe Spotkanie Rodzin (World Meeting Families) to międzynarodowe spotkanie, zwoływane co trzy lata przez Papieską Radę ds. Rodziny i obchodzone w różnych częściach świata. Dni Spotkania mają na celu dialog i pogłębienie katolickiej wizji rodziny i jej ważnej roli w dzisiejszym społeczeństwie. Spotkanie, z uczestnictwem Papieża Franciszka, odbędzie się w dniach 21-26 sierpnia 2018 r.w Dublinie w Irlandii. Światowe Spotkanie Rodzin to wyjątkowa okazja by preżywać wiarę w świątecznej i kosmopolitycznej atmosferze. W 1994 roku, kiedy Papież Jan Paweł II zainaugurował te Spotkania, głosił, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”

Święty Jan Paweł II

 

Do tej pory te spotkania odbyły się w Walencji (2006), Mexico City (2009), Mediolanie (2012), Filadelfii (2015) i w Dublinie (2018). Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem, możesz skontaktować się z nami i poprosić o informacje pod następującym adresem e-mail: communication@lovingireland.com